terug naar informatie

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk via email (info@tanders.nl)  of telefonisch (0031) 164-683576 aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.