Parodontologie

(UITGEBREIDE TANDVLEESPROBLEMEN)

Het betekent:
De leer van hetgeen de tanden omringt . Met andere woorden zijn dit de steunweefsels van de tanden en kiezen. (kaakbot, tandvlees en het parodontale ligament)
In de parodontologie legt men zich toe op het behandelen van gingivitis en parodontitis of het corrigeren van defecten na genezing hiervan.
De behandelingen bestaan o.a. uit:

  • scaling & rootplaning (curettage): tandsteen verwijderen onder het tandvlees in de tandvleeszakken (pockets)
  • botcorrecties: in geval van problemen rond de tanden
  • gingivectomie: verwijderen van stuk tandvlees omwille van bijvoorbeeld de kans op ontsteking of omdat er onregelmatige overgroei is
  • flapoperatie: chirurgisch middel om beter te kunnen scalen & rootplanen of om entmaterialen in te steken.
  • recessiebehandeling: teruggetrokken tandvlees kan behandeld worden met bindweefselenten, gesteelde flaptechnieken, of vrije mucosa-enten…
  • kroonverlenging.