Endodontische tandheelkunde

(WORTELKANAALBEHANDELINGEN)

Endodontische tandheelkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met het behandelen van het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand, in casu de tandpulpa.

De gebruikte materialen zijn onder andere vijltjes (K-Flex, Hedström, … ), roterend instrumentarium ruimers, guttapercha stiften als vulmateriaal, calciumhydroxide als medicament, …

De behandeling begint met het boren van een openingscaviteit, waarna een rubberdam geplaatst wordt op de endodontisch te behandelen tand. Is deze eenmaal geplaatst dan wordt de pulpa of te wel het tandmerg verwijderd uit het wortelkanaal met behulp van extirpatienaalden. Daarna wordt het kanaal verbreed met vijltjes, royaal gespoeld (met natriumhypochloriet om te reinigen en vorm gegeven. Hierna kan men ofwel het kanaal direct definitief vullen met guttapercha, ofwel vullen met calciumhydroxide (voorlopig) om de omgevende structuren de kans te geven te genezen en tot rust te komen.