terug naar informatie

Huishoudelijk reglement

Om u, als patiënt, de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling bij de tandarts uitgeschakeld te zijn.

Aanmelden

Wij werken met een aanmeldsysteem. In de entree bevindt zich een tablet waarop u zich kunt aanmelden, waarna u plaats kunt nemen in de wachtkamer.
Wij stellen het op prijs dat u hier gebruik van maakt.
Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt,  verzoeken wij u zich eerst bij de balie te melden.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd.

Oproepkaart/herinnering
U wordt per mail of per post herinnerd voor het periodiek mondonderzoek. Mocht u aan deze oproepen geen gehoor geven dan zet het systeem u automatisch op niet actief. Mocht u niet meer via de e-mail voor een oproep benaderd willen worden, dan horen wij dat graag van u. Het doel van regelmatige controle is om potentiële mondproblemen in een vroeg stadium te detecteren, zodat erger kan worden voorkomen.

Let op! Het feit dat wij u in sommige gevallen helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

De tandarts kan uitlopen
Het gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij danken u voor uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient U dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via email (info@tanders.nl) te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u ‘s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Uw persoonlijke gegevens:
– U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
– Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een   verzekeringspasje.
– Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te maken.

Medische gegevens:
Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:
Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Meningsverschil of klacht:
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Dienst / waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, krijgt u op het antwoordapparaat een telefoonnummer (0900-8263745) te horen dat altijd doorgeschakeld staat naar de dienstdoende tandarts.

Begrotingen/vergoedingen
Bij uitgebreide behandelingen boven €250.00 ontvangt u vooraf een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Alleen indien patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoording en dient u zelf in de gaten te houden!
Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien u verzekerd bent bij de CZ-groep zullen wij dit rechtstreeks declareren. In veel gevallen zal het voorkomen dat de verzekering geen volledige vergoeding uitkeert.

Dit bedrag zal door uw verzekering of door ons alsnog aan u worden berekend.

Bent u niet bij CZ-groep verzekerd dan krijgt u uw declaraties via Netpoint  Factoring B.V. toegezonden.

Wij hebben het  versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Netpoint Factoring zodat wij u graag alle aandacht en goede mondzorg kunnen geven. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie.

Meer informatie kunt u vinden op www.uwdeclaraties.nl

Mocht u geen tandartsverzekering hebben dan gelieve meteen na de behandeling af te rekenen. Dit kan middels pin of contante betaling.

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. Tanders Mond & Tandverzorging  is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.