terug naar informatie

Huishoudelijk reglement

Om u, als patiënt, de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Aanmelden

Wij werken met een aanmeldsysteem. In de entree bevindt zich een tablet waarop u zich kunt aanmelden, waarna u plaats kunt nemen in de wachtkamer.
Wij stellen het op prijs dat u hier gebruik van maakt.
Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt,  verzoeken wij u zich eerst bij de balie te melden.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd.

Oproepkaart/herinnering

U wordt per mail of per post herinnerd voor het periodiek mondonderzoek. Als u geen gehoor geeft aan deze oproepen dan schrijft het systeem u na 3 jaar automatisch uit als actieve patiënt.

Mocht u niet meer via de e-mail voor een oproep benaderd willen worden, dan horen wij dat graag van u.

Let op! Het feit dat wij u in sommige gevallen helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

Werkwijze 
In onze praktijk werken we op sommige dagen met een meerstoelen concept.

Onze (preventie)-assistenten zijn opgeleid om zelfstandig tandheelkundige verrichtingen uit te voeren.

Dit gebeurt altijd in opdracht van en onder supervisie van de aanwezige tandarts.

De tandarts kan uitlopen

Het gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij danken u voor uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient U dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via email (info@tanders.nl) te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u ‘s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u via de telefoonbeantwoorder informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Uw persoonlijke gegevens:

– U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.

– Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.

– Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistent kenbaar te maken.

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:

Om onze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens behandelen we met de grootste zorgvuldigheid. In onze privacyverklaring omschrijven we hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan.

Meningsverschil of klacht:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Dienst / waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, krijgt u via de telefoonbeantwoorder een bandje met informatie over de spoedgevallendienst. U kunt zich wenden tot Dental 365 Breda voor acute pijn of een spoedgeval op telefoonnummer 085-0189465.

Begrotingen/vergoedingen

Bij uitgebreide behandelingen boven €150.00 ontvangt u vooraf een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Alleen indien patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoording en dient u zelf in de gaten te houden!

Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien uw verzekering dit toelaat zullen wij dit rechtstreeks declareren. In het andere geval krijgt u de declaratie via het factoringbedrijf Netpoint.

Mocht u geen tandartsverzekering hebben dan gelieve meteen na de behandeling af te rekenen. Dit kan middels pin of contante betaling.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tanders Mond & Tandverzorging  is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Gedragsregels

Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk. Dit geldt tevens voor het roken van elektronische sigaretten.

Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling bij de tandarts uitgeschakeld te zijn

Agressie, intimidatie en geweld in welke vorm ook wordt nimmer geaccepteerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de baliemedewerker.