terug naar orthodontie

Hoe gaan wij te werk

1ste ortho consult

Tijdens het eerste bezoek (1ste orthoconsult) zal de tandarts voor orthodontie, het gebit en het gezicht goed bekijken en luisteren naar de wensen van de patiënt. Tijdens dit eerste bezoek wordt er uiteraard niet direct een beugel geplaatst! U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak van behandelen, en tevens bespreken we wanneer de behandeling het beste kan beginnen.

Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek” (2de orthoconsult). Soms adviseert de behandelaar dat het beter is nog even (af) te wachten. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat de behandeling niet nodig of niet zinvol is.

2de ortho consult (het uitgebreide onderzoek)

Bij de tweede afspraak worden meer gegevens verzameld.

Er worden:

  • foto’s gemaakt van het gezicht en het gebit
  • twee soorten röntgenfoto’s (een ‘OPT’ en een ‘RSP’) 
  • een 3D AFDRUK met Trios Scanner van 3Shape   

Met behulp van een intra-orale 3D scanner kunnen we een digitale afdruk nemen van uw gebit. “Happen” is verleden tijd. Naast het extra comfort is het nu ook mogelijk om uw modellen op te slaan. Zo kunnen veranderingen zoals slijtage in de gaten gehouden worden. We hebben de originele vorm van de tanden altijd paraat mocht dat een keer nodig zijn!

Deze handelingen worden door een van de orthoassistenten gedaan .

Om te weten welke behandeling het beste is, en welke beugels er moeten worden gemaakt, moet de behandelaar eerst onderzoeken wat er precies met de tanden en kiezen aan de hand is. Bij orthodontie maak je gebruik van langzame biologische aanpassingen; om dat goed en efficiënt te doen wil je niets over het hoofd zien voordat je begint!

3de ortho consult (bespreken van behandelvoorstel)

Ongeveer een maand nadat het uitgebreide onderzoek is gedaan, volgt een afspraak bij de tandarts voor orthodontie om de resultaten van het uitgebreide onderzoek te bespreken. Aan de hand van de gemaakte foto’s en modellen wordt precies uitgelegd wat er aan de hand is en welke behandeling er het best toegepast kan worden. Er wordt besproken wat voor soort beugel er gewenst is, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten ongeveer zullen zijn. Er wordt een schriftelijke kostenbegroting meegegeven.

Ook tijdens dit gesprek is er alle ruimte voor het stellen van vragen en het uiten van wensen. Na de bespreking kunt u direct een afspraak maken voor het starten van de behandeling. U kunt er ook eerst rustig over nadenken en ons eventueel later bellen voor het maken van verdere afspraken.

Voor minderjarigen is het noodzakelijk dat bij het bespreken van het behandelvoorstel een ouder of voogd aanwezig is. Bij overige afspraken is begeleiding niet noodzakelijk. Als u als ouder of voogd nieuwsgierig bent naar de voortgang van de behandeling staat het u altijd vrij zomaar even mee te komen met een controle en uw vragen te stellen aan de tandarts voor orthodontie .

Behandelingsduur

Het is onmogelijk om van tevoren precies te zeggen hoe lang een orthodontische behandeling zal duren. De uiteindelijke behandelingsduur ligt meestal dicht bij de geschatte tijd, maar kan uitlopen.

De duur en het resultaat van een orthodontische behandeling is afhankelijk van veel factoren, zoals groei, aanpassingsvermogen en de zojuist genoemde motivatie. Bovendien verschilt de biologische reactie van tanden, kaken en mondspieren op de aangebrachte apparaten sterk per persoon. 

In deze periode is het de bedoeling dat de tanden, kiezen en kaken volgens plan van positie worden veranderd. Daarna volgt een retentiefase om ervoor te zorgen dat de tanden op de gecorrigeerde plek blijven, door het gebruik van retentie apparatuur. (spalken en nachtbeugels). 

Motivatie en medewerking 

Het succes van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de motivatie en medewerking van de patient.

Tijdens de behandeling is een perfecte mondhygiëne van de patiënt noodzakelijk.

Draag elastiekjes of andere apparatuur zoals voorgeschreven.

De afspraken moeten stipt worden nagekomen, en de aanwijzingen en instructies van de behandelaar moeten worden opgevolgd.