terug naar cosmetische tandheelkunde/ bleken

Gebit bij ouderen

Uw tanden en kiezen gaan een leven lang mee als u ze goed verzorgt en regelmatig naar de tandarts gaat voor controle. Ongeacht uw leeftijd kunt u zorgen voor gezond tandvlees en gezonde tanden en kiezen door twee keer per dag met een fluoridetandpasta te poetsen, elke dag te flossen en regelmatig voor controle en een gebitsreiniging naar de tandarts te gaan.

Welke aspecten van mondhygiëne gelden speciaal voor ouderen?
Zelfs als u regelmatig poetst en flost, kunt u op latere leeftijd worden geconfronteerd met bepaalde problemen met de gezondheid van uw gebit. Het dragen van prothesen, medicijngebruik en de algemene gezondheidstoestand spelen voor veel ouderen een rol. Gelukkig kunnen de tandarts en de huisarts de meeste van deze problemen goed behandelen.
Wortelcariës: als het tandvlees zich terugtrekt, al is dit nog zo weinig, komen de wortels van de tanden bloot te liggen. De wortels zijn veel gevoeliger voor tandbederf. Aangezien ouderen vaker te maken hebben met terugtrekkend tandvlees, is een goede mondhygiëne met een fluoridetandpasta essentieel voor het behoud van een gezond gebit.
Secundair tandbederf: tandbederf rond oude vullingen, secundair of terugkerend tandbederf genoemd, komt vaker voor onder ouderen, met name bij ouderen die meerdere vullingen of heel oude vullingen in de mond hebben. Ook hier is een goede mondverzorging met een fluoridetandpasta de beste manier om problemen te voorkomen.
Gevoelige tanden kunnen op latere leeftijd een probleem worden. Het tandvlees wijkt als gevolg van eerdere tandvleesaandoeningen in de loop van de tijd terug, waardoor delen van de tanden en kiezen bloot komen te liggen die niet door glazuur worden beschermd. Deze gebieden zijn bij uitstek gevoelig voor pijn door contact met koude of hete dranken en etenswaren. In ernstige gevallen kan ook gevoeligheid voor koude lucht en voor zure of zoete voedingsmiddelen optreden. Als u last hebt van dit probleem, kunt u een speciale tandpasta voor gevoelige tanden proberen. Wanneer het probleem niet verdwijnt, raadpleegt u uw tandarts. De gevoeligheid kan een aanwijzing zijn voor een ernstiger probleem, zoals een gaatje of een gebarsten tand of kies.

Een droge mond komt vaak voor bij ouderen en wordt onder andere veroorzaakt door medicijngebruik of bepaalde ziekten. Als er niets aan gedaan wordt, kan een droge mond leiden tot aantasting van het gebit. Uw tandarts kent verschillende methoden om de vochtigheidsgraad in uw mond te herstellen. Er zijn ook behandelingen of geneesmiddelen waarmee de gevolgen van een droge mond bestreden kunnen worden.

Ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of kanker kunnen ook van invloed zijn op de gezondheid van uw mond. Stel uw tandarts op de hoogte van eventuele aandoeningen of ziekten, zodat er rekening kan worden gehouden met uw speciale situatie.
Prothesen maken veel ouderen het leven gemakkelijker, maar een prothese vereist speciale verzorging. Volg de aanwijzingen van de tandarts nauwkeurig op en raadpleeg de tandarts zodra zich problemen voordoen. Als u gedurende lange tijd een prothese draagt, is een jaarlijkse controle aan te raden.

Tandvleesaandoeningen kunnen bij mensen van alle leeftijden voorkomen, maar met name bij personen boven de veertig. Verschillende factoren kunnen het risico of de ernst van tandvleesaandoeningen beïnvloeden, waaronder:
1. slechte voeding 2. slechte mondhygiëne 3. ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker 4. omgevingsfactoren zoals stress en roken 5. bepaalde geneesmiddelen die invloed hebben op het tandvlees.

Aangezien tandvleesaandoeningen in de eerste fase nog genezen kunnen worden, is een vroegtijdige diagnose van belang. Als u regelmatig naar de tandarts gaat, kunnen tandvleesaandoeningen al in het beginstadium worden herkend en behandeld. De beste aanpak is om het ontstaan van tandvleesaandoeningen te voorkomen door een goede mondhygiëne te betrachten.
Kronen en bruggen worden gebruikt om beschadigde tanden en kiezen te versterken of om ontbrekende tanden en kiezen te vervangen. Een kroon vormt een “kapje” over een beschadigde tand of kies. Behalve ter bescherming worden kronen ook toegepast om het uiterlijk, de vorm of de positie van een tand of kies te corrigeren. Bruggen worden veel toegepast voor het vervangen van een of meer ontbrekende tanden of kiezen. Een brug omspant een leeg gedeelte waar tanden ontbreken en wordt met cement bevestigd aan de natuurlijke tanden of implantaten aan weerszijden van het lege gedeelte.