Belangrijke medeling! Vanaf 1-1-2018 worden alle declaraties verzorgd door Netpoint factoring.
Voor meer informatie zie: uwdeclaraties.nl

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk via email (info@tanders.nl)  of telefonisch (0031) 164-683576 aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Bekijk de NMT_Klachtenregeling