Mededeling i.v.m. coronavirus
Heeft u een afspraak? Wij nemen maatregelen om de veiligheid van ons personeel en onze patiënten te waarborgen. Het is verplicht om onze instructievideo en bijbehorende tekst goed door te nemen.
 
Bekijk de instructievideo.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk via email (info@tanders.nl)  of telefonisch (0031) 164-683576 aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Bekijk de NMT_Klachtenregeling