Belangrijke medeling! Vanaf 1-1-2018 worden alle declaraties verzorgd door Netpoint factoring.
Voor meer informatie zie: uwdeclaraties.nl

Tandartsen

 

Mondhygiënisten

Assistentes

Balie-administratie